Gimdalsprojektets Ekonomiska förening

pramen-ida-1-small
vy-simon-1-small
kullagarden-small
norrsken-i-öster-2-skärpa-small
puben1-small
frost1-small
trumpeter1-small
quizz-small
svamp1-small
Vy från kleven-skärpt
20190714_123618-edit
Utsikt-edit
Tavla-edit
Grillpall-edit
20190714_113434-edit
Vandring branten-edit
Utsikt Kleven

Allt material är Copyright Gimdalsprojektets Ekonomiska Förening samt fotograferna som bidragit.

Vill du använda bilder vänligen kontakta per@bbhd.se

Gimdalsprojektet ekonomiska förening bildades 1988.


Målsättningen med projektet, när föreningen bildades, var att skapa företag och arbetstillfällen i byn,
ett eget ”näringslivskontor”.

Projektet var lyckat och flera företag startades, varav några fortfarande
finns kvar.

Projektet väckte stor uppmärksamhet i landet med flera studiebesök och i tidningsartiklar.


I föreningens stadgar står att ”föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska
intressen genom att tillvarata de grundförutsättningar som finns i bygden för utveckling av näringsliv,
boende och kultur. Genom sin verksamhet ska föreningen sträva efter de fördelar som kan uppnås
genom samverkan samt verka för medlemmarnas kunskapsutveckling”


Vad har vi gjort och vad gör vi i föreningen…
• Föreningen äger en pråm, som är utarrenderad till Magne Skejtne.
• Jordaprojektet, inventering av åkermark och brukare.
• Jubileumsåret 2007 var det föreningen som stod som huvudman, organiserade och sökte
projektmedel.
• Flaggorna på byn, bekostas av föreningen.
• Fastigheter har inventerats och förmedlats.


• Vandringslederna till Kulla, Kleven och Kroktjärn har föreningen ansvar för att de underhålls.
Föreningen har idag 41 medlemmar.


Du som inte är medlem men känner att du vill vara med och ta del av och stödja våra projekt är
välkommen att ansöka om medlemskap. Insatsen är 200:- (engångsavgift).
Betalning sker till föreningens Bg 267-5189 eller Swish 123 474 8695.


Varma hälsningar, styrelsen!Per Olsson, per@bbhd.se


Tonni Nääs, tonni.naas@telia.com


Lennart Engström, len.eng1304@gmail.com


Lena Nordström, lenastaktil@gmail.com


Anders Nilsson, anderservalla@hotmail.com


Magnus Olsson, magnus.olsson@gimdalen.se