Tavla-edit
Utsikt-edit
20190714_122944-edit
20190714_123342-edit
20190714_123539-edit
20190714_123618-edit
20190714_115916-edit
20190714_113434-edit
Myren-edit
Kulla-rasthus-edit
Grillpall-edit
Vandring branten-edit
Vandring-edit
Utsikt Kleven
kroktjarn-edit
baverspar-edit
tradsvampar-edit

Kullaleden


Kullaleden följer en stig genom skogen, över en liten myr som är spångad och
sedan vidare mot en skogstjärn där det finns möjlighet att stanna och ta en paus.


Efter tjärnen fortsätter leden uppför en brant och vidare mot toppen av Kulla. Där finns en
raststuga med eldstad och en vidsträckt utsikt över Gimdalen med omnejd.


På tillbakavägen passerar leden ett röse från 1300-talet som hör till Gimdalens historia. Därefter går den vidare genom varierande skog med gran och tall till slutet av vandringen.


Naturen har stor växtrikedom och många arter finns beskrivna på informationstavlor efter vägen.


Leden går genom ett flertal naturtyper där framför allt sträckan upp mot Kulla är mycket speciell med sitt karga berg- och hälllandskap, där det bland annat växer tallar som är cirka 400 år
gamla.


Kullaledens totala längd är 4 km. Beräknad tid för vandringen är 3,5–4 timmar.


Det kan vara mycket blött på vissa ställen så stövlar eller vandringsskor är att föredra.


Kullaleden pdf


Kleven


Leden börjar längs kanten av Kleven förbi kulturlämningar såsom älggrop och kojruin och passerar efter det ett brantare parti där det finns rep att hålla i för att ta sig upp.


Leden fortsätter sedan vidare genom vacker skogsmark, därefter längs en gammal hästbasväg för att mot toppen avslutas av lavbeklädda hällor.


Målet för vandringen är utsiktsplatsen på Klevens topp med milsvida vyer över det kringliggande landskapet.


Stor försiktighet måste tas i kanten mot stupet. Vandringen tillbaka är densamma som vägen upp.


I början av leden finns myror som kan vara retliga !


Ledens totala längd är 2,5 km. Beräknad tid för vandringen är 2,5–3 timmar.


Till vänster om  informationstavlan finns en stenåldersgravplats.


Kleven pdfKroktjärnleden


Vandringsleden erbjuder fina naturupplevelser och passerar flera kultur- och naturintressanta
platser.


Till en början följer leden en mindre väg genom skogslandskapet.


Efter vägen kan man titta på en jättesten, en stor fångstgrop, ruiner efter en gammal fäbodvall, efter en bäcksåg och sågstuga.


Därefter viker man av längs en gammal hästbasväg som går upp mot berget och passerar små broar över Kroktjärnbäcken.


Längre upp på hällmarken har man en vacker utsikt över skogslandskapet.


Man passerar även bäverfällningar efter leden. Vandringen går vidare till ett vindskydd med rastplats och utsikt mot Kroktjärn.

Vid rastplatsen kan man se lämningar efter en kojruin och en kolbotten.


Därefter följer leden längs Kroktjärns strand och åter samma väg tillbaka.


Ledens totala längd är ca 4,5 km. Beräknad tidsåtgång för vandringen är 3,5-4 timmar.


Kroktjärnleden pdf


Trevlig tur!